Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
Domaniowice dawniej Magłowice niem. Eschen-hagen Otl dawniej Mangelwitz Buschacker, 1305 r.- Domagnewitz alias Magilwitz; 1360 r. - Mangelwitz.  Osada wczesnośredniowieczna.  W 1969r. ówczesny Powiatowy Konserwator Zabytków Archeologicznych- M. Kaczkowski, ze względu na stałe i systematyczne niszczenie stanowiska archeologicznego przez głęboką orkę, przeprowadził badania wykopaliskowe na terenie gruntów wsi Domaniowice. Stanowisko położone było na łagodnym stoku doliny niewielkiego dopływu Odry, nisko ponad podmokłym dnem. Badania o charakterze ratowniczym polegały na założeniu dwóch wykopów o łącznej powierzchni l ,5 ara. W pierwszym wykopie odkryto dwie jamy wczesnośredniowieczne, które spełniały funkcje gospodarcze, w drugim natomiast resztkę prehistorycznego domu mieszkalnego zniszczonego przez doły służące w czasach współczesnych do kopcowania ziemniaków. Pierwsza z jam o kształcie kolistym z "wypustką" zawierała całe naczynie gliniane - krępe, wysokie o brzegach wychylonych na zewnątrz, ręcznie lepione. Jama druga natomiast, kształtem i wymiarami zbliżona do pierwszej tylko z nieco większą"wypustką", zawierała tylko 25 ułamków naczyń ręcznie lepionych
Na podstawie analizy materiału zabytkowego (całe naczynia oraz fragmenty) archeolodzy ustalili, że osada wczesnośredniowieczna zamieszkana była w VII w. n.e., czyli w tzw. młodszym horyzoncie wczesnosłowiańskim (faza II). Osada w Domaniowicach funkcjonowała równocześnie z inną, o podobnym charakterze, w Kromolinie i obok trzech tego rodzaju stanowisk w Żukowicach należy do najstarszych siedzib Słowian nie tylko na Śląsku, ale i w Polsce.
Dzisiejsze Domaniowice zamieszkuje 115 mieszkańców. W skład sołectwa wchodzi przysiółek Zameczno. Radnym sołectwa Domaniowice jest Katarzyna Biernik. Funkcję sołtysa  pełni Iwona Biernik-Cielecka. 

W Domaniowicach mieści się sala wiejska. Wieś posiada sieć wodociągową, gazową oraz telefoniczną.

 

Domaniowice - zdjęcie 1 Domaniowice - zdjęcie 2 Domaniowice - zdjęcie 3 Domaniowice - zdjęcie 4 Domaniowice - zdjęcie 5 Domaniowice - zdjęcie 6 Domaniowice - zdjęcie 7 Domaniowice - zdjęcie 8

Domaniowice - zdjęcie 9 Domaniowice - zdjęcie 10 Domaniowice - zdjęcie 11 Domaniowice - zdjęcie 12 Domaniowice - zdjęcie 13 Domaniowice - zdjęcie 14 Domaniowice - zdjęcie 15 Domaniowice - zdjęcie 16 Domaniowice - zdjęcie 17 Domaniowice - zdjęcie 18 Domaniowice - zdjęcie 19 Domaniowice - zdjęcie 20 Domaniowice - zdjęcie 21
 
 
facebook