Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Kamiona dawniej Sobierzyn niem. Ziebern 1245 r. - Camona;
1297 r.- Kamenza; 1305 r.- Camenicza.


Klasycystyczny pałac z XVII wieku, zbudowany dla rodziny von Mutschelnitz. Przebudowy na początku XVIII wieku dokonano dla rodu von Trach a w pierwszej połowie XIX wieku dla rodziny von Bail

Kamiona miała kiedyś swój kościół. Zbudowany w XV wieku, przebudowany został w 1570 roku. Zniszczony został podczas wojny trzydziestoletniej 1618 - 1648. Przez wiele lat pozostawał w ruinie, gdyż w takim stanie wymieniają go kroniki wizytacyjne w 1670 i jeszcze w 1693 roku. Na przełomie XVII i XVIII wieku patronat nad kościołem ( po dominikanach z Głogowa, którzy sprawując opiekę nie doprowadzili do jego odbudowy) obejmuje baronowa Helena von Reiswitz z domu Muslitz właścicielka miejscowych dóbr. Świątynia zostaje odnowiona, naprawiono walące się już sklepienia i ściany. Sporządzono nowy ołtarz, przedstawiający Ostatnią Wieczerzę. Pod koniec XVIII wieku kościół kolejny raz popada w ruinę z której się już nie podnosi. Dziś trudno doszukać się jego śladów.

 
Kamiona dawniej ... 
 
Kamiona - zdjęcie 1 Kamiona - zdjęcie 2 Kamiona - zdjęcie 3 Kamiona - zdjęcie 4 Kamiona - zdjęcie 5 Kamiona - zdjęcie 6 Kamiona - zdjęcie 7
 

Dzisiejsze sołectwo Kamiona zamieszkuje 125 mieszkańców. Radnym i sołtysem wsi jest Andrzej Nowakowski. We wsi znajduje się sala wiejska. Obok pałacu w Kamionej znajduje się również niewielki park.
Wieś Kamiona posiada sieć wodociągową, kanalizacyjną, gazową oraz sieć telefoniczną.

Kamiona dziś ...
 
Kamiona - zdjęcie 8 Kamiona - zdjęcie 9 Kamiona - zdjęcie 10 Kamiona - zdjęcie 11 Kamiona - zdjęcie 12 Kamiona - zdjęcie 13 Kamiona - zdjęcie 14 Kamiona - zdjęcie 15 Kamiona - zdjęcie 16 Kamiona - zdjęcie 17 Kamiona - zdjęcie 18 Kamiona - zdjęcie 19 Kamiona - zdjęcie 20 Kamiona - zdjęcie 21 Kamiona - zdjęcie 22 Kamiona - zdjęcie 23
 
Kamiona - zdjęcie 24 Kamiona - zdjęcie 25 Kamiona - zdjęcie 26 Kamiona - zdjęcie 27 Kamiona - zdjęcie 28 Kamiona - zdjęcie 29 Kamiona - zdjęcie 30 Kamiona - zdjęcie 31 Kamiona - zdjęcie 32 Kamiona - zdjęcie 33
 
 
facebook