Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
Ilustracja wprowadzenia: TRWA PRZEBUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W NIELUBI

Prace przebudowy budynku Stacji Uzdatniania Wody w Nielubi postępują. Na obecnym etapie zdemontowane zostały już płyty warstwowe, konstrukcja nośna budynku została dokładnie wyczyszczona oraz antykorozyjnie zabezpieczona. Kolejnym etapem remontu będą prace montażowe polegające na wykonaniu nowej obudowy ścian i dachu z płyt warstwowych oraz osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej.

Ilustracja wprowadzenia: TRWA BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W DOBRZEJOWICACH

W Dobrzejowicach, tuż przy boisku do koszykówki trwają zaawansowane prace związane z budową nowego, niewielkiego boiska sportowego.

Mieszkańcy już niebawem, na sztucznej nawierzchni trawiastej będą mogli pograć w siatkówkę oraz w mini piłkę nożną.

Ilustracja wprowadzenia: TRWA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA ODCINKU NIELUBIA - BUKWICA

Rozpoczęły się roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi gminnej  na odcinku Nielubia – Bukwica (do granicy obrębu). Prace te stanowią kontynuację inwestycji z 2022 roku dotyczącej przebudowy drogi od strony Bukwicy.

Roboty drogowe  zostały poprzedzone budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na remontowanym odcinku. Inwestycja obejmuje  wykonanie nowej jezdni bitumicznej na pełnej podbudowie na długości ok. 700 m z poszerzeniem drogi do szerokości 5,5 m z  obustronnymi poboczami. W chwili obecnej trwają prace rozbiórkowe starej zniszczonej nawierzchni bitumicznej.

Ilustracja wprowadzenia: W KŁODZIE TRWAJĄ ZAAWANSOWANE PRACE PRZY PRZEBUDOWIE DROGI

W styczniu br. rozpoczęły się  prace budowlane na drodze gminnej w m. Kłoda. W chwili obecnej na odcinku od drogi powiatowej do remizy wykonywane są już prace związane z wykonaniem nawierzchni drogi z kostki brukowej na wcześniej wykonanej podbudowie. Ponadto na odcinku od kościoła w stronę Witanowic  prowadzone są roboty dotyczące remontu kanalizacji deszczowej.

Ilustracja wprowadzenia: ROZPOCZYNAMY PRZEBUDOWĘ BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W NIELUBI

Ruszamy z przebudową budynku Stacji Uzdatniania Wody w Nielubi.  

Prace będą polegały na usunięciu istniejących, wewnętrznych ścian działowych oraz utworzeniu nowego układu wnętrza obiektu celem dostosowania do wymaganych przepisów prawa. Dodatkowo dokonamy wymiany pokrycia dachowego oraz ścian zewnętrznych i stolarki otworowej.

Ilustracja wprowadzenia: DOBIEGA KOŃCA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. KROMOLIN

Przebudowa drogi w Kromolinie dobiega powoli końca. Dotychczas wykonano już remont infrastruktury wodociągowej, kanalizacji deszczowej, chodniki oraz nawierzchnię drogi na odcinku od placu zabaw do ronda.

W chwili obecnej Wykonawca realizuje ostatnie prace budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni jezdni z brukowca granitowego  na odcinku drogi prowadzącej do kościoła. W ramach zadania w centrum miejscowości wykonana zostanie droga o łącznej długości 450 m z obustronnymi chodnikami.

Ilustracja wprowadzenia: TRWA PRZEBUDOWA DROGI W KROMOLINIE

Trwają prace dotyczące przebudowy drogi w Kromolinie. Dotychczas przeprowadzono remont infrastruktury wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz wykonano nawierzchnię drogi wraz z chodnikiem na odcinku od placu zabaw do ronda.

W chwili obecnej Wykonawca przystąpił do realizacji chodników na odcinku drogi prowadzącej do kościoła.

Ilustracja wprowadzenia: KOLEJNA UMOWA NA PRZEBUDOWĘ DROGI – TYM RAZEM W GLINICY

Wójt Gminy Żukowice podpisał umowę na zadanie „Modernizacja infrastruktury drogowej i towarzyszącej w Gminie Żukowice”. W ramach niniejszej umowy zostanie przebudowana droga wewnętrzna w m. Glinica na długości ok. 230 m.

 
 
facebook