Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
Ilustracja wprowadzenia: TRWA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 100051 D W M. KROMOLIN

Rozpoczęła się kolejna inwestycja drogowa na terenie naszej Gminy. Tym razem trwają prace budowlane w m. Kromolin na drodze gminnej. Składa się ona z dwóch etapów: etapu wodociągowego i etapu drogowego.

Ilustracja wprowadzenia: TRWAJĄ PRACE ZWIĄZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRZEGU GŁOGOWSKIM

Zakończył się I etap realizacji zadania polegający na zagospodarowaniu terenu przy Szkole Podstawowej im. Św. Floriana w Brzegu Głogowskim. 

W ramach zadania wykonano już m.in. podbudowę terenu, wykonane zostały fundamenty dla elementów małej architektury.

Ilustracja wprowadzenia: ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE ZWIĄZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W M. KŁODA

Rozpoczęły się pierwsze prace związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w m. Kłoda.

W ramach zadania zaplanowano budowę zadaszonej altany rekreacyjnej, montaż urządzeń towarzyszących tj. ławek i koszy parkowych, budowę kładek dla pieszych nad istniejącym rowem, budowę ogrodzenia przy istniejącym boisku do gier.

Ilustracja wprowadzenia: UMOWA NA PRACE W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ – WARTOŚĆ 3,1 MLN ZŁ

Gmina Żukowice zawarła kolejną umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Żukowice” w ramach którego zrealizowany zostanie szereg działań mających na celu poprawę funkcjonowania istniejącej infrastruktury.

Ilustracja wprowadzenia: PRZEBUDOWA DROGI POMIĘDZY BUKWICĄ A NIELUBIĄ - ZAKOŃCZONA

Zakończyła się przebudowa drogi gminnej pomiędzy Bukwicą a Nielubią – o długości 630 mb i szerokości od 5,5 do 6m. Prace były prowadzone wyłącznie w granicach obrębu Bukwica z uwagi na brak informacji od GDDKIA dotyczącej ostatecznego przebiegu obwodnicy miasta Głogowa.

Ilustracja wprowadzenia: BUDOWA I MODERNIZACJA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I REKREACYJNEJ NA TERENIE GMINY ŻUKOWICE – UMOWA PODPISANA

Wójt Gminy Żukowice podpisał umowę na wykonanie zadania pn. „Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie gminy Żukowice”. Wykonawcą zadania będzie firma Pro – Infra sp. z o.o. z/s w m. Jerzmanowa. Wartość zadania to kwota blisko 7,5 mln zł.

Ilustracja wprowadzenia: PRZEBUDOWA UL. TĘCZOWEJ W NIELUBI ZAKOŃCZONA

Przebudowa drogi gminnej przy ul. Tęczowej w Nielubi została zakończona. W ramach zadania wykonaliśmy szereg prac inwestycyjnych – od budowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej jak również kanalizacji deszczowej poprzez prace polegające na budowie całej drogi na długości blisko 550 mb. wraz z obustronnymi chodnikami. W ten sposób wykonana została pełna infrastruktura, która połączyła nowe osiedle z rdzenną częścią Nielubi.

Ilustracja wprowadzenia: ZAKOŃCZYŁY SIĘ ROBOTY DROGOWE W M. CZERNA

W miejscowości Czerna zakończyły się prace związane z remontem dwóch dróg gminnych.

Inwestycja obejmowała swoim zakresem dwa etapy: wodociągowy oraz drogowy. W ramach etapu wodociągowego zostały wymienione elementy istniejącej infrastruktury tj. przyłącza, zasuwy, trójniki oraz hydranty przeciwpożarowe.

 
 
facebook