Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
Ilustracja wprowadzenia: DOBIEGA KOŃCA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. KROMOLIN

Przebudowa drogi w Kromolinie dobiega powoli końca. Dotychczas wykonano już remont infrastruktury wodociągowej, kanalizacji deszczowej, chodniki oraz nawierzchnię drogi na odcinku od placu zabaw do ronda.

W chwili obecnej Wykonawca realizuje ostatnie prace budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni jezdni z brukowca granitowego  na odcinku drogi prowadzącej do kościoła. W ramach zadania w centrum miejscowości wykonana zostanie droga o łącznej długości 450 m z obustronnymi chodnikami.

Ilustracja wprowadzenia: TRWA PRZEBUDOWA DROGI W KROMOLINIE

Trwają prace dotyczące przebudowy drogi w Kromolinie. Dotychczas przeprowadzono remont infrastruktury wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz wykonano nawierzchnię drogi wraz z chodnikiem na odcinku od placu zabaw do ronda.

W chwili obecnej Wykonawca przystąpił do realizacji chodników na odcinku drogi prowadzącej do kościoła.

Ilustracja wprowadzenia: KOLEJNA UMOWA NA PRZEBUDOWĘ DROGI – TYM RAZEM W GLINICY

Wójt Gminy Żukowice podpisał umowę na zadanie „Modernizacja infrastruktury drogowej i towarzyszącej w Gminie Żukowice”. W ramach niniejszej umowy zostanie przebudowana droga wewnętrzna w m. Glinica na długości ok. 230 m.

Ilustracja wprowadzenia: W GLINICY ZAKOŃCZONO MODERNIZACJĘ SIECI KANALIZACYJNEJ I PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH

Zakończono prace związane z „Modernizacją sieci i przyłączy wodociągowych w m. Glinica” oraz „Modernizacją sieci kanalizacyjnej w m. Glinica”. Celem inwestycji była poprawa stanu technicznego sieci i przyłączy oraz ulepszenie jakości świadczonych usług.

Powyższe przedsięwzięcia były częściami składowymi zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Żukowice”, dla którego jako głównego Wykonawcę w postępowaniu przetargowym wyłoniono firmę SOBOTA Sp. z o.o. z Głogowa. Podwykonawcą inwestycji jest firma  EKO-BAU Sp. J. W. Fiedot.

Ilustracja wprowadzenia: REMONT DROGI GMINNEJ W ŻUKOWICACH

Trwa modernizacja kolejnej drogi na terenie gminy. Tym razem  prace budowlane prowadzone są na drodze gminnej nr 100058D w m. Żukowice – droga m.in. przy Przytulisku.

Na przedmiotowej drodze zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna wraz z odtworzeniem poboczy i remontem istniejących zjazdów na długości ponad 510 mb. W chwili obecnej sfrezowano już istniejącą warstwę bitumiczną, a następnie wykonana zostanie warstwa wyrównawcza oraz ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Ilustracja wprowadzenia: „MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY ŻUKOWICE” – KOLEJNA STUDNIA NA STACJI UZDATNIANIA WODY W KROMOLINIE

W ramach zawartej w sierpniu br. umowy na „Modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Żukowice” jeszcze w tym miesiącu rozpoczną się prace związane z wykonaniem otworu zastępczego nr 3z oraz na likwidacji otworu nr S3 w utworach czwartorzędowych na ujęciu komunalnym w Kromolinie.

Ilustracja wprowadzenia: ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA W M. BUKWICA

Kolejna nasza inwestycja w gminie Żukowice. Właśnie rozpoczęły się prace związane z budową wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w m. Bukwica. Zakres prac obejmuje również montaż piłkochwytów.

Aby teren był w pełni funkcjonalny, wokół boiska zamontowane zostaną elementem małej architektury tj. ławki oraz kosze na śmieci.

Ilustracja wprowadzenia: TRWA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 100051 D W M. KROMOLIN

Rozpoczęła się kolejna inwestycja drogowa na terenie naszej Gminy. Tym razem trwają prace budowlane w m. Kromolin na drodze gminnej. Składa się ona z dwóch etapów: etapu wodociągowego i etapu drogowego.

 
 
facebook