Witamy na stronie Gminy
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

REFERAT FINANSOWY

Skarbnik
Gminy

Małgorzata Sidorowicz
telefon
(76) 831-42-41 wew. 44

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

Olga Kuriata
telefon
(76) 831-42-41 wew. 43

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

Katarzyna Sieledczyk
telefon
(76) 831-42-41 wew. 43

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Dagmara Kłak
telefon
(76) 831-42-41 wew. 46

Stanowisko ds. rozliczania i gospodarki odpadami

Magdalena Michalska
telefon
(76) 831-42-41 wew. 45

Kierownik Referatu Finansowego

Elżbieta Kątny
telefon
(76) 831-42-41 wew. 32

Stanowisko ds.
księgowości

Patrycja Mazurek
telefon
(76) 831-42-41 wew. 41

Stanowisko ds.
księgowości i rozliczeń podatku od towarów i usług

Anna Jarzynka
Telefon
(76) 831-42-41 wew. 41