Witamy na stronie Gminy
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

REFERAT ORGANIZACYJNY

Kierownik Referatu Organizacyjnego

Emilia Prokopczak

Stanowisko ds. obsługi Rady i Wójta Gminy

Małgorzata Kawka
telefon
(76) 831-42-41 wew. 35

Stanowisko ds.
kadr i oświaty

Joanna Kołtyś
telefon
(76) 831-42-41 wew. 49

Stanowisko ds. obywatelskich i ochrony zdrowia

Barbara Frątczak
telefon
(76) 831-42-41 wew. 42

Stanowisko ds.
obsługi sekretariatu

Justyna Muchowska
telefon
(76) 831-42-41