Witamy na stronie Gminy
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

Barbara Hapka
telefon
(76) 831-42-41 wew. 59

Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa

Barbara Ratowska
telefon
(76) 831-42-41 wew. 40

Stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej

Marcin Zglinicki
telefon
(76) 831-42-41 wew. 40

Pracownik obsługi - inkasent

Jakub Guzek
telefon